Het bestuur van de VVE bestaat uit:

Voorzitter: Remko Muntinga
Vice voorzitter: Bart Birkhoff
Secretaris: Emmerique Granpré Moliere
Penningmeester: André Pouw
Bestuurder en notulist: Teus van de Lagemaat