Het bestuur van de VVE bestaat uit:

Rob Coppens; voorzitter
Eric Schneijdenberg; vice voorzitter
Emmerique Granpre Moliere; secretaris
André Pouw; penningmeester
Leonie de Barbanson; bestuurder en notulist