Wanneer u van plan bent uw huisje in het VebenaBos te gaan ver- of herbouwen vind u hieronder de procedure die uitleg geeft over de te nemen stappen.

Het belang van een beeldkwaliteitsplan voor het Vebenabos
Het Vebenabos is een uniek verblijfsrecreatiepark aan de Zeeuwse kust, een uniek park qua ligging, verschijningsvorm en karakter van de verblijfsrecreatiewoningen. Het park wordt door de eigenaar van de grond, de Stichting Vebenabos en de eigenaren van de woningen hoog gewaardeerd. De uniciteit wordt bepaald door:

  • De ligging, direct achter de duinen, omgeven door een jong bosgebied;
  • De inrichting van het park, met verspreid liggende huisjes op onderlinge relatief grote afstand gelegen in een bosgebied (geen kavels met hekken of hagen);
  • Verschillende recreatiewoningen die qua uiterlijk aan elkaar verwant zijn (witte onderbouw, rood dak, eenvoudige hoofdvorm van de recreatie woning).

De inrichting van het park hangt direct samen met de eigendomsstructuur. De Stichting is eigenaar van de gronden; hierop is bos geplant en zijn ruimten uitgespaard voor de bouw van recreatiewoningen. Het bos wordt als samenhangend parkbos beheerd door de Stichting (dichte ondergroei met daar boven een kroonlaag met fraai uitgegroeide volwassen bomen en ruimte voor de zon bij de woningen). De woningen staan op een erfpachtkavel die net iets groter is dan de recreatiewoning. De erfpachtkavel is ongeveer 200 m2 groot de oorspronkelijke woningen waren tussen de 60 en ruim 100 ca; deze mogen binnen de erfpachtkavel worden uitgebreid tot maximaal 100 m2.

Bedreigingen voor de inrichting zijn de wensen van bewoners om het terrein rond hun woning af te schermen met hekwerken of hagen: hierdoor wordt de samenhang van het parkbos als geheel aangetast. In het verleden zijn door woningeigenaren schuurtjes in het bos geplaatst en zijn pogingen ondernomen om de woningen groter dan tot 100 m2 te vergroten. Beide ontwikkelingen gaan ten koste van de ruimte voor het bos, en dus voor de privacy tussen de woningen.
De kenmerkende samenhang van het verblijfsrecreatiepark wordt ook bepaald door de samenhang in architectuur van de recreatiewoningen. In het verleden zijn recreatiewoningen gerealiseerd met een geheel andere verschijningsvorm (geen witte onderbouw, betonnen dakpannen). Deze woningen vormen thans nog maar een uitzondering, maar vallen wel uit de toon.

Het beeld kwaliteitsplan beoogt om de bestaande kwaliteiten van het park voor iedereen te behouden.

Hier vindt u alle informatie (Bouwprocedure en BeeldKwaliteitsPlan Vebenabos) omtrent regelgeving voor nieuw- en verbouw in het Vebenabos.