logo vezv

Informatie over de VEZV   

De Vereniging van Eigenaren Zomerwoningen Vebenabos is opgericht door de eigenaren van de woningen in het Vebenabos. Ongeveer 97% van hen is sinds 1985 lid. De vereniging wordt geleid door een bestuur en eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden. In de statuten staan de doelstellingen en de rechten en plichten van bestuur en leden omschreven. Voor vragen of mededelingen kunt u ons mailen.

Doelstelling
De vereniging heeft als doel de belangen van de huiseigenaren te behartigen en te bevorderen en daarnaast de leefbaarheid en het behoud van het Vebenabos te bewaken en te verbeteren. Het Vebenabos is uniek van opzet en kwaliteit en het streven is om deze unieke en waardevolle eigenschappen van zowel de woningen als het bos te behouden. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan geschreven. (BKP)

Het belang van een beeldkwaliteitsplan voor het Vebenabos
Het Vebenabos is een uniek verblijfsrecreatiepark aan de Zeeuwse kust, een uniek park qua ligging, verschijningsvorm en karakter van de verblijfsrecreatiewoningen. Het park wordt door de eigenaar van de grond, de Stichting Vebenabos en de eigenaren van de woningen hoog gewaardeerd. De uniciteit wordt bepaald door:

  • De ligging, direct achter de duinen, omgeven door een jong bosgebied;
  • De inrichting van het park, met verspreid liggende huisjes op onderlinge relatief grote afstand gelegen in een bosgebied (geen kavels met hekken of hagen);
  • Verschillende recreatiewoningen die qua uiterlijk aan elkaar verwant zijn (witte onderbouw, rood dak, eenvoudige hoofdvorm van de recreatie woning).

De inrichting van het park hangt direct samen met de eigendomsstructuur. De Stichting is eigenaar van de gronden; hierop is bos geplant en zijn ruimten uitgespaard voor de bouw van recreatiewoningen. Het bos wordt als samenhangend parkbos beheerd door de Stichting (dichte ondergroei met daar boven een kroonlaag met fraai uitgegroeide volwassen bomen en ruimte voor de zon bij de woningen). De woningen staan op een erfpachtkavel die net iets groter is dan de recreatiewoning. De erfpachtkavel is ongeveer 200 m2 groot de oorspronkelijke woningen waren tussen de 60 en ruim 100 ca; deze mogen binnen de erfpachtkavel worden uitgebreid tot maximaal 100 m2.

Bedreigingen voor de inrichting zijn de wensen van bewoners om het terrein rond hun woning af te schermen met hekwerken of hagen: hierdoor wordt de samenhang van het parkbos als geheel aangetast. In het verleden zijn door woningeigenaren schuurtjes in het bos geplaatst en zijn pogingen ondernomen om de woningen groter dan tot 100 m2 te vergroten. Beide ontwikkelingen gaan ten koste van de ruimte voor het bos, en dus voor de privacy tussen de woningen.
De kenmerkende samenhang van het verblijfsrecreatiepark wordt ook bepaald door de samenhang in architectuur van de recreatiewoningen. In het verleden zijn recreatiewoningen gerealiseerd met een geheel andere verschijningsvorm (geen witte onderbouw, betonnen dakpannen). Deze woningen vormen thans nog maar een uitzondering, maar vallen wel uit de toon.

Het beeld kwaliteitsplan beoogt om de bestaande kwaliteiten van het park voor iedereen te behouden.
Download hier het Beeldkwaliteitsplan Vebenabos.

Algemene Leden Vergadering VEZV                                              

Op de laatste zaterdag van augustus is steeds de jaarvergadering van de VEZV. Leden ontvangen een uitnodiging.

Huishoudelijk reglement

Dit reglement geeft informatie over het lidmaatschap, huisdieren, geluidsoverlast, verkeer, vuilstort en bescherming van de natuur.

Altijd honden aangelijnd houden.

honden altijd aan de lijn

RioleringRiolering001
Een verstopping in het riool dient altijd te worden gemeld aan de  Stichting  Vebenabos,

zodat in overleg maatregelen voor de reparaties kunnen worden getroffen.
Voor informatie over de ligging van de riolering in het Vebenabos klik hier.

Voorkom Diefstal

Voorkom diefstal en inbraak in uw woning en sluit alle ramen en deuren als u de woning verlaat.

De politie zal zo goed mogelijk en regelmatig surveilleren, maar alle bewoners dienen ook zelf attent te zijn op het afsluiten van hun woning en waardevolle spullen niet zichtbaar achter te laten, zoals bijvoorbeeld: laptop, ipad, smartphones, sleutels, pinpassen/geld.

U vind het politiebureau op onderstaand adres:

Breestraat 15, 4381 HZ Vlissingen tel. 0900-8844 (lokaal tarief) internet: www.politie.nl (in geval van nood, bel 112)

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren